Chronimy Twoją Prywatność

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
FUSION 24

Dlaczego my

Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji oraz ochroną prywatności, odgrywają niezwykle istotną rolę w dzisiejszym świecie w którym informacja stała się najcenniejszym produktem, pożądanym przez konkurencje.

Dlaczego my? Odpowiedź jest prosta. Od 2005 roku zajmujemy się praktycznie jak i teoretycznie ochroną danych osobowych. Wprowadzamy do instytucji pełną dokumentację związaną z polityką ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE i RP.

Z naszych usług korzystają jednostki samorządu terytorialnego, placówki edukacyjne, podmioty lecznice, organizacje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa.

Dlatego oferujemy Państwu kompleksową, opartą na wieloletnim doświadczeniu wiedzę w dziedzinie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnicy służbowej oraz ochronę prywatności, która jest podstawą w prowadzonym przez Państwa biznesie.

Zobacz naszą ofertę

Ochrona Danych Osobowych

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zmianami)
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art 47 i 51
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dz. U. Z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) wraz z późniejszymi zmianami
 • i inne

Nakładają one na Administratora Danych Osobowych (dyrektora, prezesa, właściciela) szereg obowiązków, w tym: zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danym osobowy

Zobacz naszą ofertę

Galeria

Oferta

W ramach oficjalnej współpracy zachowując 100% poufności proponujemy kolejno podjąć następujące działania:

 • Audyt bezpieczeństwa informacji.
 • Indywidualny system ochrony danych osobowych.
 • Obsługa ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji).
 • E-commerce-regulaminy i polityki prywatności.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Szkolenie w zakresie e-bezpieczeństwa.
 • Szkolenie w zakresie ochrony danych i tajemnicy służbowej.
 • Indywidualna Polityka Antykorupcyjna.
 • Szkolenie w zakresie antykorupcji – procedury informacyjne.
 • Zagrożenia z dziedziny Cyberterroryzmu.
 • Opracowanie i wdrożenie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa UE i RP.

Kontakt

Agencja Bezpieczeństwa Informacji Fusion 24 Tomasz Paprocki

Tel: 735 008 215, 735 008 216

E-mail: biuro@abifusion24.pl

Agencja Bezpieczeństwa Informacji

Zobacz naszą ofertę