fusion

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI FUSION 24

Pełnienie funkcji ABI/IOD


Dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

 • Przejęcie i pełnienie funkcji ABI-ego / Inspektora Ochrony Danych
 • Dostosowanie Podmiotu do RODO
 • Zgłoszenie ABI-ego do GIODO
 • Prowadzenie rejestrów zbiorów danych osobowych
 • Prowadzenie rejestrów upoważnień
 • Raporty i sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych(Dyrektora):
  • roczne
  • z zaistniałych incydentów
 • Opracowanie sprawozdania na wniosek GIODO
 • Reprezentowanie podmiotu w kontaktach z GIODO
 • Wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych
 • Opracowanie Regulaminów oraz przygotowanie klauzul
 • Opracowanie i analiza : Umów powierzenia danych osobowych
 • Merytoryczne wsparcie Administratora Danych Osobowych(ADO)
 • Współpraca z Administratorem Systemy Informatycznego(ASI)
 • Wsparcie merytoryczne przy rozpatrywaniu skarg osób fizycznych
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych